Vattnet

Förhandlingar har påbörjats med Kommunen när det gäller vattenfrågan på Lindö

Medlemmarna kommer att informeras om resultatet så fort förhandlingarna är avslutade.

Håll koll på anslagstavlorna.