Styrelsen

lindotradgard@gmail.com

Styrelsen består av:

Ordförande:
Kati Kananen
Tfn: 070-794 67 08
Lott nr. B 06

Vice ordförande:   
Bengt Andersson
Tfn: 070-608 96 49
Lott nr. G 06

Kassör:
Anders Martin
Tfn: 070-845 42 20
Lott nr. D 03

Sekreterare:
Åsa Karlsson
Tfn: 073-693 45 96
Lott nr. A 05

Styrelseledamot:
Jim Skantz
Tfn: 070-606 37 04
Lott nr. A 03

Suppleanter:
Camilla Regen
Lott nr. C 04

Kristina Jaldesjö
Lott nr. D 02

Michael Rollemark
Lott nr. G 14

Lämna ett svar