Styrelsemöte 19/9

Styrelsemöte, 19/9 klockan 11:00 i servicehuset.