Protokoll från extra medlemsmöte

Protokoll fört vid extra medlemsmöte den 27/6 2021 sitter i informationspärmen. Finns i servicehuset på Lindö.

Anita
mötessekreterare