Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande:
Åke Hellberg
Tfn: 070-6678925
Lott nr. D 06

Vice ordförande:   
Bengt Andersson
Tfn: 070-6089649
Lott nr. G 06

Kassör:
Anders Martin
Tfn: 070-64 86 654
Lott nr. D 03

Sekreterare:
Karina Eklund
Tfn: 070-5518355
Lott nr. A 05

Styrelseledamot:
Jan Mannkvist
Tfn: 070-4539539
Lott nr. D 07

Suppleanter:
Jim Skantz
Lott nr. A 03

Leif Nilsson
Lott nr. A 07

Michael Rollemark
Lott nr. G 14