Om föreningen

Lindö Koloniområde ordnades år 1976 av Gränges Nyby AB till rekreation och odling för anställda på företaget.
Marken har sedermera övergått i kommunal ägo och arrenderas av Lindö Koloniträdgårdsförening. Området är inhägnat med högt trådstaket och innefattar 42 stuglotter respektive 32 odlingslotter.
Ett gemensamt servicehus med enkelt kök, toaletter och dusch finns i området. Befintliga kolonistugor har varken vatten eller el installerat.

parking

Förutsättningen för att bli medlem i föreningen är att man är mantalsskriven i Eskilstuna Kommun.