Kompletterande möte

Kompletterande möte 19/5 2019 kl. 10:00.
Plats: Servicehuset på Lindö.
Tre punkter på dagordningen: Balansräkning, revisorernas berättelse och ansvarsfrihet.

Välkomna styrelsen