JUL- OCH NYÅRSHÄLSNING

Styrelsen önskar alla medlemmar GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR