Info från medlemsmötet 2016-12-03

Efter ett enhetligt beslut på det extra medlemsmötet 2016-12-03 gällande ansökan om medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet vill vi härmed meddela att vi nu är medlemmar fr.o.m. 2017.
Kostnad: 340 kr/år stuglott och 210 kr/år odlingslott. En avgift per hushåll. Kostnaden tas ut i samband med årsavgiften.

Styrelsen