Höstmöte 3/10 2020 på Lindö

Höstmöte tillika säsongsavslutning lördagen den 3/10 2020 kl. 11:00.
Genomgång av säsongen som gått. Information angående kommande räkenskapsår.
Välkomna
Styrelsen