Förhandlingar pågår med Kommunen när det gäller dricksvattenfrågan på Lindö. Medlemmarna kommer att informeras om resultatet så fort förhandlingarna är avslutade. Håll koll på anslagstavlorna.