Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte söndag 27/6 2021
Tid: 11:00
Plats: Lindö

Ämnet för dagen: Dricksvattnet

Välkomna
Styrelsen