Efter att stadgegruppen bjudit in medlemmarna till möte den 1/9 2019 och träffat några av dessa så önskar gruppen att få veta vad de och övriga medlemmar tycker i ämnet. Maila gärna vad ni tycker om de nuvarande stadgarna. Tycker ni att de behöver revideras så läs noga igenom dem och jämför med förbundets förslag till normalstadgar. Maila era egna synpunkter och förslag på ändringar till anncriztin.welinder@live.se innan den 1/1 2020.