Container och vatten

Sista containertömning kommer att ske i slutet av oktober. Avstängning av bevattningsvatten är preliminärt satt till 16 oktober. Skulle temperaturen sjunka till flera minus stängs vattnet av tidigare.