Bygglov trädgårdsbodar max 10 kvm

Bygglovet för trädgårdsbodar på odlingslotterna är nu klart. Bodarna ska uppföras enligt de ritningar som är inskickade till Kommunen. Den som vill bygga en trädgårdsbod ska ta kontakt med ordförande som lyfter ärendet i styrelsen. Föreningen ska därefter genom styrelsen vara med och förmedla inköpet av byggnadsmaterialet så att bygglovet följs till punkt och pricka.

Styrelsen