ÅRSMÖTE

Årsmöte för Lindö Koloniträdgårdsförening.
Dag: Lördag 18/4 2020.
Tid: 10:00.
Plats: Servicehuset på Lindö.
Kallelse kommer per post.

Välkomna