Årsmöte 2019

Årsmöte Lindö Koloniträdgårdsförening
Söndagen den 14/4 kl. 10:00
Plats: Servicehuset på Lindö

Obs! Fel dag i kallelsen. Skall vara ovanstående dag och datum.
Ny kallelse med rätt dag och datum kommer.