Årsmöte 2018

Årsmöte vid Lindö Koloniträdgårdsförening söndag 15/4 2018
Plats: Servicehuset på Lindö
Tid: 10:00

Välkomna
Styrelsen