Om oss

I Torshälla finns paradiset på jorden. Här hittar du Lindö koloniträdgårdsförening. Vi har haft vår verksamhet här vid Torshällaån sedan 1976. Förutsättningen för att bli medlem i föreningen är att man är mantalsskriven i Eskilstuna Kommun.

Lindö Koloniområde ordnades år 1976 av Gränges Nyby AB till rekreation och odling för anställda på företaget.
Marken har sedermera övergått i kommunal ägo och arrenderas av Lindö Koloniträdgårdsförening. Området är inhägnat med högt trådstaket med låsta grindar, det innefattar 42 stuglotter respektive 31 odlingslotter. Ett gemensamt servicehus med enkelt kök, toaletter och dusch finns i området. Befintliga kolonistugor har varken vatten eller el installerat.

Lindö koloniträdgårdsförening är en ideell förening och är medlem i Koloniträdgårdsförbundet.

Hjärtligt välkommen!

Lämna ett svar