Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande:
Åke Hellberg
Tfn: 070-6678925
Lott nr. D 06

Vice ordförande:   
Bengt Andersson
Tfn: 070-6089649
Lott nr. G 06

Kassör:
Anders Martin
Tfn: 070-64 86 654
Lott nr. D 03

Sekreterare:
Anita Hellberg
Tfn: 070-6954485
Lott nr. D 06

Styrelseledamot:
Jan Mannkvist
Tfn: 0704-539539
Lott nr. D 07

Suppleanter:
Franz Bobits
Tfn: 072-9621140
Lott nr. B 02

Kjell Jansson
Tfn: 070-2058485
Lott nr. C 06

Michael Rollemark
Tfn: 073-819518
Lott nr. G 14