KategoriAktuellt

Kylarna och frysen kommer att stängas av lördagen den 14/9 kl. 18:00. De ska då vara tömda på sitt innehåll. Varor som finns kvar efter kl. 18:00 kommer att kastas. Sista dag för sophämtning är måndag den 16/9 på morgonen. Därefter ställs tunnorna undan för vintern.

Läs mer

Efter att stadgegruppen bjudit in medlemmarna till möte den 1/9 2019 och träffat några av dessa så önskar gruppen att få veta vad de och övriga medlemmar tycker i ämnet. Maila gärna vad ni tycker om de nuvarande stadgarna. Tycker ni att de behöver revideras så läs noga igenom dem och jämför med förbundets förslag till normalstadgar. Maila era egna synpunkter och förslag på ändringar till anncriztin.welinder@live.se innan den 1/1 2020.

Läs mer

Lördag den 7/9 2019 kl. 9:00 behöver vi några frivilliga som kan hjälpas åt att elda upp allt brännbart som finns vid bränntunnorna. Alla frivilliga bjuds på fika. Anmälningslista finns i servicehuset. Inställt vid kraftigt regn.

Läs mer

Förhandlingar pågår med Kommunen när det gäller dricksvattenfrågan på Lindö. Medlemmarna kommer att informeras om resultatet så fort förhandlingarna är avslutade. Håll koll på anslagstavlorna.

Läs mer

Kompletterande möte

Kompletterande möte 19/5 2019 kl. 10:00.
Plats: Servicehuset på Lindö.
Tre punkter på dagordningen: Balansräkning, revisorernas berättelse och ansvarsfrihet.

Välkomna styrelsen

 

 

Läs mer

Årsmöte 2019

Årsmöte Lindö Koloniträdgårdsförening
Söndagen den 14/4 kl. 10:00
Plats: Servicehuset på Lindö

Obs! Fel dag i kallelsen. Skall vara ovanstående dag och datum.
Ny kallelse med rätt dag och datum kommer.

 

 

Läs mer

Bygglov trädgårdsbodar max 10 kvm

Bygglovet för trädgårdsbodar på odlingslotterna är nu klart. Bodarna ska uppföras enligt de ritningar som är inskickade till Kommunen. Den som vill bygga en trädgårdsbod ska ta kontakt med ordförande som lyfter ärendet i styrelsen. Föreningen ska därefter genom styrelsen vara med och förmedla inköpet av byggnadsmaterialet så att bygglovet följs till punkt och pricka.

Styrelsen

 

 

Läs mer

Julhälsning

Styrelsen önskar alla medlemmar

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Läs mer

Årsmöte 2018

Årsmöte vid Lindö Koloniträdgårdsförening söndag 15/4 2018
Plats: Servicehuset på Lindö
Tid: 10:00

Välkomna
Styrelsen

 

Läs mer

Julhälsning

Styrelsen för Lindö Koloniträdgårdsförening önskar alla medlemmar EN GOD JUL OCH ETT GÅTT NYTT ÅR

Läs mer